Infračervené teplo

Infrasauna znamená skutečnou revoluci v oblasti saunování a regenerace organismu za využití terapeutického efektu infračerveného záření.

Je infračervené záření této kabiny skutečně bezpečné?

Není třeba mít obavy. Infračervené záření nemá nic společného s ultrafialovým zářením, které je odpovědné za spálení kůže při opalování, nebo nukleárním zářením. Zářící teplo je jednoduše forma energie, která zahřívá tělesa přímo, a to bez oteplování vzduchu, který je mezi oním zářičem a zahřívaným tělesem. Tento proces se nazývá konverze.

Zářící teplo se také nazývá infračervené záření – IR. Infračervený segment elektromagnetického záření je rozdělen do 3 segmentů podle vlnové délky (měřen v mikronech) a zde rozlišujeme:

  • krátké vlny 0,07 – 1,4 mikronů IR-A,
  • střední vlny 1,4 – 3 mikrony IR-B,
  • dlouhé vlny nad 3 mikrony IR-C.

Segment infračerveného záření se v elektromagnetickém poli nachází pod červeným světlem, které je nejnižší energetickou složkou viditelného záření. Infračervené světlo je pro lidské oči neviditelné, spatřit je můžete pouze pomocí speciálních kamer, které transformují infračervené světlo na barvu viditelnou pro naše oči. Infračervené světlo sice nevidíme, ale můžeme ho cítit, vnímáme ho jako teplo.

Slunce produkuje většinu své energie v infračervené části spektra. Naše atmosféra má “okno”, které dovoluje průchod infračervených paprsků o vlnové délce 7-14 mikronů až k Zemi. Když je Země zahřátá, vysílá rovněž infračervené záření, a to o vlnové délce 7-14 mikronů s maximem kolem 10 mikronů.

Podle Dr. Tsu-Tsair Oliver Chi a jeho souhrnu mechanismů působí infračervené zařízení na lidské tělo:

Infračervené paprsky jsou selektivně absorbovány tkáněmi, které potřebují zvýšit svůj výkon. Vnitřní (tělní) produkce infračervené energie, která probíhá v našich tkáních, je spřízněna s nejrůznějšími druhy ozdravných reakcí. Tyto mohou potřebovat infračervené zařízení k dodání energie do maximální možné míry, aby bylo možné dosáhnout nejlepší možné ozdravné odezvy u tkání, které se nacházejí v ozdravném procesu. Tento fenomén se nazývá “resonanční absorpce”.

Infračervené záření a jeho zdroje

Slunce je základním zdrojem infračervené energie. Nacházíte-li se venku za polojasného jarního počasí o teplotě kolem 30 °C a slunce se najednou schová za mraky, budete se určitě cítit příjemně. I když okolní teplota nepoklesne, ucítíte příjemné ochlazení, jelikož mrak nedovolí plný průchod infračerveným paprskům. Infračervené teplo v Infračerveném Termálním Systému – ITS – má stejné vlastnosti jako teplo ze slunce, popřípadě jako teplo vyzařované naším tělem potřebné k udržení naší tělesné teploty.

Lidské tělo vyzařuje infračervenou energii přes kůži v rozsahu 3-50 mikronů, většinou je to asi 9,4 mikronů, dlaně vyzařují infračervenou energii mezi 8-14 mikrony. Reiki, uzdravování vyzařováním energie skrze dlaně, má v Číně tradici dlouhou 3000 let a je postavena na uzdravovacích vlastnostech přírodního infračerveného záření.

Dr. Tadashi Ishikawa v roce 1965, po pěti letech práce u Fuji Medical R and D department, patentoval zirkoniové keramické infračervené zářiče, které se v těchto ITS používají. Systém ITS používali výhradně japonští lékaři, a to až do roku 1979, kdy byl zpřístupněn veřejnosti. Byl pak stále zdokonalován, až do roku 1981, kdy byl prodán do USA. Panely, které produkují podobné infračervené záření, se používají v nemocnicích pro zahřívání novorozenců – inkubátor.

Zářiče v ITS vyzařují kolem 1/3 svého výkonu ve středních vlnách (2-5,6 mikronů), a to z důvodu jejich hluboké penetrace, a další 2/3 v dlouhých vlnách (5,6-25 mikronů) se zaměřením výkonu rovnoměrně rozestřeného kolem 9,4 mikronů, což je hodnota pro lidský organismus nejvhodnější. Toto rozestření maximalizuje vysokou penetraci středně dlouhých vln a spojuje se poté s dlouhými vlnami, čímž se rozšíří resonanční absorpce ozdravujících se tkání. Čínští výzkumníci prokázali, že vlnová délka 2-25 mikronů je nejvíce léčebná.

ITS versus tradiční sauna

ITS používá infračervené záření pro přímou penetraci lidských tkání do hloubky cca 4 cm. Infračervené záření je nastaveno co nejblíže lidskému záření tak, aby naše tělo mohlo absorbovat až 93 % infračerveného záření, které se dostane k lidské pokožce. Běžná sauna je závislá na nepřímém působení tepla: první je konvekce (vedení tepla v kapalném a plynném prostředí) a druhá je kondukce (přímý kontakt mezi ohřátým plynem a pokožkou).

V ITS méně než 20 % infračervené energie ohřívá vzduch, což znamená, že přes 80 % energie zůstává na přímý ohřev našeho těla. Proto kabina na bázi infračerveného záření prohřívá lidské tělo do mnohem větší hloubky a mnohem efektivněji než tradiční sauna. Většina infračervené energie je primárně spotřebována na přímou přeměnu v energii tepelnou, zatímco u tradiční sauny dochází k nadměrnému ohřevu vzduchu, který následně povrchově zahřívá naši pokožku.

Infračervená energie produkovaná ITS vylučuje z těla až 3 x větší obsah škodlivých látek v objemu potu než tradiční sauna, ITS pracuje s teplotou vzduchu v rozmezí 30-60 °C, zatímco tradiční sauna 90-105 °C. Nižší teploty vzduchu jsou důležité pro lidi s vyšším kardiovaskulárním rizikem, protože toto riziko se při vysokých teplotách v tradičních saunách velmi zvyšuje. Němečtí vědci oznámili prospěšný efekt jednohodinové infračervené kabiny ve dvou skupinách hypertenzních pacientů, zkoumaných v roce 1989, který zahrnoval vzestup periferního prokrvení a snížení krevního tlaku v průběhu 24 hodin.

V infračervených kabinách, kde teploty dosahují 30-60 °C, je také mnohem příjemnější dýchání, než je tomu v tradičních saunách. Infračervené kabiny se mohou používat i s otevřenými dveřmi, pokud jediným požadovaným výsledkem je infračervená penetrace nebo pokud požadujeme svalové prohřátí (sportovní svalové předehřátí) bez výrazné potivosti, a to vše i v plném oblečení. Tento přístup může být používán před svalovým strečinkem, posilováním, běháním, před vystavením se nízkým teplotám nebo před těžší prací.

Infračervené kabiny jsou jednodušší a příjemnější než tradiční sauny. Předehřátí tradiční sauny trvá 30-90 min, což je dělá málo praktickými. Předehřátí infračervené kabiny za pokojové teploty trvá asi 5-10 min. Praktičtější pro domácí použití je tedy opět infračervená kabina. Další výhodou jsou velmi nízké provozní náklady – při cyklu 10 min zahřátí kabiny a 30 min saunování jsou provozní náklady přibližně 6 Kč. U klasické sauny je to přibližně 40 Kč.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Vyberte si z následující nabídky:

 

Showroom:

 
Adresa:

Poděbradská 88/55
198 00 Praha 9

Telefon:

+420 777 682 081

E-mail:

praha@vital-trend.cz

 

Výroba:

 
Adresa:

Šalounova 470/38
703 00 Ostrava Vítkovice

Telefon:

+420 777 682 079

E-mail:

info@vital-trend.cz