Název projektu: VITAL TREND – školící středisko specializovaného zpracování dřeva a kamene.
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001511
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: ŠKOLICÍ STŘEDISKA I. VÝZVA
Popis projektu: Cílem projektu je vybudování samostatného školícího střediska v oblasti saun a solných jeskyní. Školící středisko bude centrem vzdělávání v oblasti zpracování dřeva, solných balvanů a elektro zařízení. Zamýšlená operace je financována za podpory EU.